Työpaikkasuomi

Työpaikkasuomi vahvistaa käytännön ammatillista kielitaitoa työelämän vuorovaikutustilanteissa ja parantaa koko työyhteisön hyvinvointia, luovuutta ja tuloksellisuutta.

Gimaran työpaikkasuomi kansainvälisille työntekijöille on inspiroivaa, joustavaa ja tehokasta oppimista. Kouluttajat ovat kokeneita ammattilaisia, jotka ovat opettaneet suomea työkielenä eri alojen yrityksissä yli kahden vuosikymmenen ajan. Koulutus toteutetaan yrityksen ja ELY:n yhteishankintakoulutuksena. Yrityksen osuus kokonaiskustannuksista on 30-50%.

Kohderyhmä on kansainväliset työntekijät ja yrittäjät, jotka tarvitsevat ammatillista suomen kieltä rekrytointitilanteessa (RekryKoulutus), työsuhteen aikana (TäsmäKoulutus) tai uudelleenkoulutuksen tueksi (MuutosKoulutus).

Tavoite ja koulutustarve kartoitetaan yhdessä työnantajayritysten tai koulutukseen osallistujien kanssa. Yleisenä tavoitteena on edistää Suomeen ulkomailta työllistyneiden ammattilaisten kykyä onnistua suomen kielellä työssään ja työpaikkansa viestintätilanteissa ja siten lisätä osallisuutta ja kehittää ammattitaitoa entistä vahvemmaksi.

Sisältö suunnitellaan yhdessä työnantajayritysten tai koulutukseen osallistujien kanssa kouluttajan ehdotuksen pohjalta huomioiden yksilöiden henkilökohtaiset tarpeet. Lähtökohtana on yrityksen ja ammattialan keskeisten kielenkäyttötilanteiden harjoittelu. Yrityksen autenttisia viestintätilanteita ja tekstimateriaaleja hyödynnetään opetuksessa mahdollisimman paljon.  

Toteutustavat/menetelmät

Koulutuksessa käytetään vuorovaikutteisia, funktionaalisia ja aktiiviseen ammatilliseen kielenkäyttöön omalla alalla  tähtääviä menetelmiä. Työnantaja sopii koulutuksesta yhteistyössä Gimaran ja TE-toimiston tai ELY-keskuksen kanssa. Koulutus räätälöidään yrityksen tarpeisiin sopivaksi ja se voi olla yksilö- , pienryhmä- tai ryhmäopetusta.  

Sijainti on koko Suomi. Koulutus toteutetaan ensisijaisesti reaaliaikaisesti ja vuorovaikutteisesti verkossa, mikä joustavoittaa oppituntien järjestämistä.

Koulutuksen kesto on vähintään kymmenen päivää (70 tuntia). Koulutuksen toteutustapa ja aikataulu sovitaan asiakasyrityksen kanssa.

Ota yhteyttä! Olemme ammattikielen koulutuksen mutkaton ja osaava konkari!

Yhteystiedot

Marja Ahola, p. +358 40 74555838, info@gimara.fi

“Kiitos jälleen kerran hienosta koulutuksesta!

??????????
Teette työtä niin sydämellä ja ammattitaitoisesti. Voi että!! Mä tulisin koulutuksiinne vaikka puhuisitte mistä
– antiikin Roomasta tai avaruusteknologiasta. Aina saan jotain. Jonkun uuden kulman tai ajatuksen. Nytkin mieleen tuli monta juttua työelämäopetukseen. Tykkäsin kokonaisuudesta. Afnanin case toi lisäymmärrystä vieraan kielen vaikeudesta, mutta huumorilla ja hyvällä tahdolla selvitään. Simulaatiocase taustatietoineen oli mindblowing! Todellakin kannattaa sopivasti käyttää opetuksessa. Kiitos myös paljon, kun hienovaraisesti huomioitte meitä vähän väsyneitä opettajia ja tsemppasitte! You rock!!”

“Jäin miettimään ja oikesataan mietiskelemään tämänpäiväistä koulutustanne.
….tärkeintä ei ole työ vaan tämä hetki…
Joku kumma näissä koulutukisissa on. Joku NOSTE. Joku, joka saa raskaimmankin rahtikoneen lentoon ja pysymään korkeuksissa.
Ja viemään mukanaan koulutettavat just ‘tähän hetkeen’.
Taitavasti.
Perille. Ravittuna.
Teissä on jotain multitaitoa ja viisautta,
Että en kestä!!! ????”

“Haluan kiittää Gimaraa sivustosta ja ilmaisesta oppimateriaalista. Ratkaisunne suomen kielen oppimiseen on juuri sitä, mitä olen etsinyt kolme vuotta.

Tällä hetkellä olen suomenopiskelija ja keskityn vain puhumiseen ja kuuntelemiseen YKI-testiä varten.
Olen myös turhautunut koulujen suomen opetuksen opetussuunnitelmiin johtuen arjen tilanteiden kannalta epäolennaisista tai ylikuormittavista kielioppitiedoista ja tylsästä rakenteesta.
Joten se oli minulle loistava tarjous, kun löysin sivustosi, ei vain ilmaista suomenkielistä materiaalia, vaan myös ihmisiä, joilla on innovatiivisia ideoita, joilla on sama kunnianhimo parantaa kieltenopetusmenetelmiä, ei vain suomen, vaan myös monikielistä opetusta ja tavoitteena luoda tasa-arvoisia oppimisen mahdollisuuksia tarjoamalla ilmaisia materiaaleja.”